FAQ

General

Hoe bereik ik argos?
Klik hier.

Wat zijn de openingstijden?
Klik hier.

Wat is de toegangsprijs?
Klik hier.

Hoe neem ik contact op met argos?
Ons algemene emailadres is info@argosarts.org. Als je een specifiek iemand van ons team wilt bereiken, klik hier voor een overzicht van onze emailadressen.

Hoe blijf ik op de hoogte van argos activiteiten?
Volg ons via onze nieuwsbrief, Facebook- of Instagram-accounts.

Organiseert argos activiteiten voor kinderen en tieners?
Ja, we organiseren maandelijks Family Days. Daar vind je meer informatie over op onze Publieken pagina.

Kan ik binnen met een museumPASSmusées?
Ja, argos neemt deel aan het museumPASSmusées. Je kan de pas kopen via www.museumpassmusees.be of ter plekke bij argos.

Is het mogelijk om jullie ruimte te huren?
Ja, dat is bij gelegenheid mogelijk, afhankelijk van de planning van ons publiek programma. Neem contact op met info@argosarts.org, en communiceer zoveel mogelijk algemene informatie (mogelijke data, de aard van het evenement en enkele woorden over uzelf of uw organisatie).

Hoe is argos begonnen? Bevond het zich altijd al op de huidige locatie? Welke functie bekleedt de organisatie vandaag?
Lees hier onze geschiedenis en onze missie te lezen.

Mag ik foto’s nemen binnen argos en de tentoonstellingen?
Ja, we moedigen zelfs aan om je foto’s op sociale media te delen! Bedankt om onze hashtags #argosbrussels en #argosarts te vermelden! Wanneer het in uitzonderlijke gevallen niet toegelaten is foto’s te nemen, zullen we je daarover ter plekke informeren.

Hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger of solliciteren naar een baan bij argos?
Alle informatie over jobs en stages vind je op onze site.

Kan ik jullie huidige logo downloaden?
Ja, deel onze door D-E-A-L! ontworpen nieuwe identiteit gerust. U kunt logo’s hier vinden.

Hoe wordt argos gefinancierd?
argos krijgt structurele steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Andere argos-projecten worden ondersteund door de stad Brussel, het Cultureel Erfgoeddecreet van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Audiovisuele Fondsen en andere.

collectie / mediatheek / distributie

Hoe kan ik de mediatheek bezoeken?
Onze mediatheek is op afspraak geopend op werkdagen van 10:00-17:00 uur. Schrijf naar library@argosarts.org om een afspraak te maken.

Hoe kan ik de werken uit de collectie raadplegen/bekijken?
U kunt onze collectie op computers bekijken in de mediatheek. Schrijf naar library@argosarts.org om een afspraak te maken. Wanneer je zonder afspraak naar argos komt, kan je de werken uit onze collectie ook op een computer in de media annex(e) van onze lobbyruimte bekijken.

Kan ik bij argos onderzoek doen voor mijn studie?
Ja, onze mediatheek en collectie zijn een uitstekend platform voor onderzoek. Voor meer informatie klik hier.

Kan ik boeken lenen uit de mediatheek?
Onze boeken zijn alleen ter plaatse raadpleegbaar. Schrijf naar library@argosarts.org om een afspraak te maken.

Ik ben op zoek naar een specifiek werk van een specifieke kunstenaar. Hoe weet ik of het werk in de argos-collectie voorkomt?
Hier kan je onze database van werken en kunstenaars in de collectie raadplegen. Als je de mediatheek wilt raadplegen, maak dan een afspraak via library@argosarts.org.

Kan ik een werk uit de collectie aan mijn studenten tonen?
Ja. Als het een vertoning betreft bij argos zelf, neem contact op met library@argosarts.org. Als het gaat over een vertoning buiten argos, neem contact op met distribution@argosarts.org.

Wat is de kost om een film uit de distributie te huren?
Klik hier voor informatie over onze distributieprijzen.