Distributie

Emily Vey Duke & Cooper Battersby, You Were an Amazement on the Day You Were Born (2019). © the artists.
Emily Vey Duke & Cooper Battersby, You Were an Amazement on the Day You Were Born (2019). © the artists.

𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 is de belangrijkste distributeur van kunstenaarsfilm en -video in België. Het doel van onze distributieactiviteiten is om de werken in onze catalogus zo breed mogelijk te verspreiden en om een eerlijk beloningssysteem te hanteren dat de kunstenaar op de voorgrond plaatst. Om die reden rekenen we distributiekosten aan.

De meeste werken in de distributie van 𝓪𝓻𝓰𝓸𝓼 zijn beschikbaar voor vertoningen, tentoonstellingen en uitzendingen, en voor aankoop door collecties of educatieve instellingen.

Voor kunstinstellingen, galerijen, festivals, en voor curatoren en onderzoekers, biedt ⓐⓡⓖⓞⓢ single screen vertoningen, uitgebreide retrospectieven, gecurateerde programma's en tentoonstellingen aan.

De huurovereenkomst voor vertoningen dekt de rechten voor publieke vertoningen intern en de rechten voor het educatieve gebruik van de distributietitels.

De verkoopsovereenkomst voor archief- en educatief gebruik omvat interne archiveringsrechten, argos bibliotheek en rechten voor educatief gebruik van onze distributietitels.

De meeste werken die door ⓐⓡⓖⓞⓢ worden gedistribueerd, kunnen worden aangekocht door institutionele of persoonlijke collecties. De aankoopovereenkomst voor collectie wordt gesloten tussen de betrokken partijen.