Distributie

Emily Vey Duke & Cooper Battersby, You Were an Amazement on the Day You Were Born (2019). © the artists.
Emily Vey Duke & Cooper Battersby, You Were an Amazement on the Day You Were Born (2019). © the artists.

ARGOS is de belangrijkste distributeur van kunstenaarsfilm en -video in België. Het doel van onze distributieactiviteiten is om de werken in onze catalogus zo breed mogelijk te verspreiden en om een eerlijk beloningssysteem te hanteren dat de kunstenaar op de voorgrond plaatst. Om die reden rekenen we distributiekosten aan.

De meeste werken in de distributie van ARGOS zijn beschikbaar voor vertoningen, tentoonstellingen en uitzendingen, en voor aankoop door collecties of educatieve instellingen.

Voor kunstinstellingen, galerijen, festivals, en voor curatoren en onderzoekers, biedt ARGOS single screen vertoningen, uitgebreide retrospectieven, gecurateerde programma's en tentoonstellingen aan.

De ARGOS huurovereenkomst voor vertoning dekt de rechten voor publieke vertoningen intern en de rechten voor het educatieve gebruik van de ARGOS distributietitels.

De ARGOS verkoopsovereenkomst voor archief- en educatief gebruik omvat interne archiveringsrechten, mediatheekrechten en rechten voor educatief gebruik van de ARGOS-distributietitels.

De meeste werken die door ARGOS worden gedistribueerd, kunnen worden aangekocht door institutionele of persoonlijke collecties. De ARGOS aankoopovereenkomst voor collectie wordt gesloten tussen de betrokken partijen.