collectie / bibliotheek

view of the argos archive (2024)
view of the argos archive (2024)

ⓐⓡⓖⓞⓢ herbergt de meest omvangrijke collectie kunstenaarsfilms en -video's in België en is internationaal een referentie voor audiovisuele kunst. Met meer dan 5000 titels die meer dan vijftig jaar omhelzen, is de expertise en zorg die we opbrengen om onze collectie op te bouwen en te onderhouden ontegenzeglijk.

In tegenstelling tot traditionele museumcollecties is onze collectie niet gebaseerd op het exclusieve eigendom van kunstobjecten. In plaats daarvan hebben we specifieke rechten met betrekking tot de werken in onze collectie. Het gaat hierbij om archiverings- en conserveringsrechten, niet-exclusieve distributierechten, gebruiksrechten voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en screeningsrechten binnen de muren van onze instelling.

In ruil daarvoor verbinden wij ons ertoe de audiovisuele werken in onze collectie in de beste omstandigheden te archiveren en te bewaren. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelen en implementeren we strategieën voor de bewaring op lange termijn en voeren we een proactief archiveringsbeleid. Dit houdt in dat we op de hoogte blijven van internationaal geldende normen en dat we onszelf voortdurend evalueren en aanpassen aan de laatste technische ontwikkelingen.

Daarnaast beschikken wij over unieke expertise op het gebied van slijtage en verwering van analoge dragers, de veroudering van afspeelapparatuur, de digitalisering en restauratie van analoge audiovisuele kunstwerken, en de behandeling, kwaliteitscontrole en opslag van gedigitaliseerd of digital born materiaal.

Collectie in de maak

𝓪𝓻𝓰𝓸𝓼 beschouwt haar collectie verre van volledig, maar als in een continu groeiproces. De collectie presenteert slechts één specifieke manier om te kijken naar de ontwikkelingen in de kunstenaarsfilm en -video, nauw verbonden met de geschiedenis van onze instelling. We zijn voortdurend op zoek naar verrijking, aanpassing en nieuwe perspectieven voor de collectie. Daarom nodigen we jaarlijks drie visiting curators of distribution uit en initiëren we een breed scala aan onderzoeksprojecten.

We maken de werken uit onze collectie zichtbaar in ons publieke programma, via onze mediatheek en in kleinere presentaties. Bij 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 wordt één en hetzelfde kunstwerk vaak (mede)geproduceerd, tentoongesteld, gedistribueerd, gearchiveerd, bewaard en via onze mediatheek permanent toegankelijk gemaakt. Deze integratieve manier van werken benadrukt onze sterke betrokkenheid bij de vele facetten van de audiovisuele kunsten, alsook onze rol in het opbouwen van nieuwe relaties tussen instellingen, kunstenaars en publiek.

Bekijk onze online collectiecatalogus of onze distributie PDF

In deze catalogus vind je alle informatie over de werken in onze collectie.

Als je specifieke vragen hebt over onze collectie, of over onze archiverings- en bewaaractiviteiten, neem dan contact op met Katia Rossini: katia@argosarts.org of +32 (0) 2229 00 03.