Onderzoek

Daniël Dewaele, (Geduld) Wachten, Attendre, Wait, Warten (1977). © the artist.
Daniël Dewaele, (Geduld) Wachten, Attendre, Wait, Warten (1977). © the artist.

ARGOS ontwikkelt eigengereide onderzoeksprojecten in verband met belangrijke hiaten in de kunstgeschiedenis en hun relatie tot cultuur en maatschappij. Via onze onderzoekspraktijk proberen we eerder over het hoofd geziene posities, perspectieven en artistieke praktijken in onze collectie te introduceren.

Kunstenaarsfilm en –video in België in de jaren 1970:

In 2018 kreeg ARGOS steun van het Cultureel Erfgoeddecreet van de Vlaamse Gemeenschap voor Kunstenaarsfilm en -video in België in de jaren '70 (2018-2021). Dit ambitieuze onderzoeksproject is een samenwerking met verschillende academische en culturele partners, waaronder het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Universiteit van Luik en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Het project onderzoekt en reconstrueert de baanbrekende manieren waarop Belgische kunstenaars in de jaren zeventig film en video gebruikten. Om dit in kaart te brengen hielden we uitgebreide interviews en onderzochten we uitvoerig literatuur en bronnen in relevante archieven. Onze eigen collectie en archief, bestaande uit meer dan 5.000 films en video's, die duidelijk ook belangrijke bijdragen mist, is het uitgangspunt geweest voor de structuur en focus van het project.

Omdat de beperkte duurzaamheid van videobanden en films een belangrijke reden is geweest om dit onderzoek te starten, combineert het project kunsthistorisch met materiaal-technisch onderzoek. We ondervragen kunstenaars hoe de kunstwerken in het verleden werden geïnstalleerd en hoe ze kunnen worden vertaald naar hedendaagse afspeelapparatuur en presentatiecontexten.

In een tweede fase, die momenteel aan de gang is, wordt een selectie van de gevonden werken gerestaureerd en gedigitaliseerd.

Ten slotte zal in een laatste fase het onderzochte materiaal en de onderzoeksconclusies worden gedeeld met professionals en andere doelgroepen. Het is onze ambitie om samen met onze projectpartners een publicatie, een conferentie en verschillende tentoonstellingen en vertoningen op te zetten.

Blijf op de hoogte over presentatie hieromtrent op onze programmapagina.