Bibliotheek

de argos bibliotheek (2024)
de argos bibliotheek (2024)

𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 heeft vele gedaantes. In een voortdurend evoluerende hoofdstedelijke en culturele context staat de organisatie nooit stil. We veranderen en we groeien. Zo is de ontstaansgeschiedenis van 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 een bewogen parcours. Wat in het prille begin startte als een jaarlijks festival werd een organisatie die, ter ondersteuning van de (ontluikende) Belgische kunstenaarsfilm, steeds meer aandacht schonk aan haar distributieactiviteiten. Met een groeiende catalogus werden bijkomstige diensten onvermijdelijk. Naast een archiefwerking ter bewaring en een tentoonstellingsruimte ter presentatie van al dat moois ontwikkelde 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 ook een bibliotheekwerking.

Organisch gegroeid

De bibliotheekcollectie bevat intussen meer dan 4000 publicaties over audiovisuele kunsten, variërend van tijdschriften, festivalcatalogi en kunstenaarsmonografieën tot theoretische bundels en essays die reflecteren op audiovisuele cultuur vanuit een breed scala aan kritische perspectieven. Doorheen de jaren groeide de collectie op een organische manier, in voortdurende dialoog met de activiteiten van 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤. Ook de vele persoonlijke bijdragen van medewerkers die voortbouwen op de gespecialiseerde studie en het onderzoekswerk van hun voorgangers dragen bij tot het eclectische karakter van de collectie. Op die manier is de bibliotheek niet alleen een verzameling van momentopnames van wat toen en nu relevant beschouwd wordt in de audiovisuele kunsten, maar vertelt de collectie ook de levensloop van 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 als archiefwerking, distributeur en tentoonstellingsplek. Een dwarsdoorsnede van onze boekenkast zal dus steeds een stukje tijdgeest en een stukje argos onthullen.

Niet alleen boeken

Tussen de boekenrekken staat een reeks computers waarop het audiovisuele archief ook toegankelijk gemaakt wordt. Gebruikers van de bib kunnen er snuisteren in de gedigitaliseerde werken van de audiovisuele collectie en filmwerken naar hartenlust opduikelen. Op die manier wordt de fysieke bib een schakel tussen de verschillende deelwerkingen van 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 en een toegangspoort tot onze minder zichtbare activiteiten. Zowel de bibliotheekcatalogus als de filmcatalogus bouwen inhoudelijke bruggen met de publieke programma’s, de tentoonstellingen en onze distributiewerking. Een tipje van die sluier wordt gelicht bij elke nieuwe tentoonstelling door een meertalige selectie boektitels uit te lichten in het café van argos.

Net zoals onze filmcollectie beschouwen we de boekencollectie van 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 verre van volledig. We zijn voortdurend op zoek naar verrijking, afstemming en nieuwe perspectieven op onze collecties. We verwelkomen dan ook graag originele onderzoeksprojecten met betrekking tot de hiaten in onze eigen collectie en hun verhouding tot kunstgeschiedenis, cultuur en maatschappij. Onderzoekers, kunstenaars en medewerkers van argos zelf kunnen het verleden en heden van de audiovisuele kunsten doorgronden, contextualiseren en in relatie zetten met wat er vandaag in de wereld gebeurt. Op die manier wordt de bib een plaats voor kritische reflectie, inspiratie en wisselwerking.

Het archief en de bib stuwen de algemene werking van 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 vooruit. De kritische denkvragen die aan de basis liggen van hun werking dienen als ruggengraat voor de organisatie. Ze voeden, bevragen en onderbouwen de positie van 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 binnen de audiovisuele sector, de hoofdstedelijke context en de maatschappij. Ze vormen als het ware de vruchtbare grondlaag voor de opdracht die argos zich vooropstelde: de wereld beter begrijpen aan de hand van audiovisuele bouwstenen.

Voor wie is de bib?

Voor jullie. Van kunstenaars op zoek naar inspiratie tot gespecialiseerde doctorandi, van studenten met prangende schoolopdrachten tot nieuwsgierige bezoekers die het thema van een tentoonstelling willen uitspitten. De bibliotheek is open van 12u tot 18u op donderdag en vrijdag. Bezoekers geven vooraf de titels door die ze willen consulteren. Deze selectie wordt vervolgens klaargezet door onze bibliotheekverantwoordelijke. Zij staat dan ook ter beschikking voor jullie vragen omtrent de bibliotheek en de catalogi. Welkom!

Raadpleeg hier onze online catalogus.

contact info :
Jenthe Blockx
jenthe@argosarts.org

Open op donderdag en vrijdag
van 12:00-18:00

De bib is alleen toegankelijk op afspraak. Contacteer ons via library@argosarts.org of bel +32 2 229 0003

De bib is gesloten tijdens het weekend en op volgende dagen:

...

LEESHOEK :