25.03.23 — 17:00
Locatie: argos

response #2 met rile*

evenement
Beatriz Santiago Muñoz, Oriana © Sara Griffith

responses zijn subjectieve inleidingen op de argos-tentoonstellingen, waarvoor we mensen uit verschillende (sub)groepen, culturele of sociale milieus uitnodigen om een tentoonstelling vanuit hun perspectief te benaderen. Dit programma biedt subjectieve lezingen in plaats van gespecialiseerde rondleidingen, waardoor de sociale relevantie van kunstwerken tastbaar wordt.

rile* is een boekhandel en projectruimte voor publicaties en performances. rile* richt zich op poëzie, theorie, choreografie, kunstenaarsgeschriften en diverse andere tekstuele experimenten. rile* organiseert performances, bijeenkomsten, vooropeningen, lezingen enzovoort. Onlangs publiceerde het een bootlegversie van de verzamelde teksten van Monique Wittig in Engelse vertaling.