25.02.20—25.02.20 — 19:00—21:00
Locatie: ARGOS

1080/1000 SESSIE #1: Le Space

gesprek
© Le Space

1080/1000 SESSIES nodigt een aantal essentiële artistieke/activistische initiatieven uit 1080 of 1000 Brussel uit die een kritische positie innemen ten opzichte van huidige ontwikkelingen in de stad, maar tegelijkertijd ook bouwen aan werkbare alternatieven – variërend van het bepleiten van betaalbare werkruimtes voor kunstenaars en kunswerkers tot het cultiveren van alternatieve solidariteitsnetwerken of het voorzien in infrastructuur voor nieuwkomers. Elke SESSIE wordt georganiseerd door een uitgenodigd initiatief en ontwikkeld in samenspraak met ARGOS.

SESSIE #1: Le Space

Le Space is een labaratorium waar het cultuurhuis van morgen vorm krijgt in de hybriditeit van de grootstad. Tijdens deze sessie wordt de algemene strategie en politieke visie van Le Space als 'een vriendelijke overname van onderuit' uit de doeken gedaan en wordt deze gedeeld met het publiek.

Le Space is een "aRtivistisch productiehuis" dat vanuit artistiek perspectief verschillende emancipatorische acties met elkaar verbindt, waarbij de nadruk ligt op de raakvlakken tussen discriminatie van geslacht, genderidentiteit, seksuele identiteit, etnische identiteit, lichaamstype, leeftijd, sociaal statuut, handicap of geloofsovertuiging.

https://lespace.brussels/

Toegangsprijs: 2€, drankje inbegrepen.

Voertaal: Engels.

Dit programma wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling 23 Quai du Commerce, 1080 / 1000 Bruxelles.

Bekijk ook:

10.03 #2: Permanent
24.03 #3: Cinemaximiliaan